Wat doe je als een leerling niet laat zien wat er in zit?

 TALENT IN DE KLAS

Je denkt dat een leerling meer kan, maar hoe kun je het op de juiste manier ondersteunen en motiveren?

Hier komt een tekst van de huidige situatie. Dit gaat over het omschrijven van de situatie waarin leerkrachten denken dat een leerling meer kan en naar mogelijkheden zoeken om het te ondersteunen en motiveren. En op zoek zijn naar ondersteuning bij het bieden van passend onderwijsaanbod voor leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte.

omschrijving oplossing (wat is het, wat zijn de voordelen zowel fuctioneel als emotioneel + waarom is Karin de beste optie): Daarnaast heb ik zelf ook jaren voor de klas gestaan. Ik ken het onderwijssysteem, de druk en de dagelijkse gang van zaken. Dit maakt dat mijn plan van aanpak ook daadwerkelijk snel naar de praktijk kan worden vertaald op een manier dat je er ook direct mee aan de slag kunt. 

Verdiepingscursus voor hb-specialisten

Hoe achterhaal je de specifieke onderwijsbehoefte van een leerling?

Svid quaes essima nullestiur rero enda des dolorunt esequatia volorest.
odia pellupt aturior emporro vitaerc hicient. ecatus estuidellum est, apic tor alit, nones.
– Astrid van Duim, leerkracht groep 7

Deze verdiepingscursu gaat in op het onderzoeken en vaststellen van de specifieke onderwijsbehoefte van een leerling. Hoe stel je deze vast en maak je een plan welke uitvoerbaar is in de groep? De verdiepingscursus bestaat uit 6 modules van 1,5 uur en 2 praktijkopdrachten van 2,5 uur. 

Wat is het resultaat? (maw maak me lekker waarom ik dit echt wel moet gaan doen als school).  hier zou je wellicht kunnen benoemen dat je niet alleen theoritisch beter begrijpt wat er gaande is, maar ook het effect in de praktijk hebt ervaren obv van een eigen casus.

“Als we iets willen veranderen aan een kind, moeten we ons eerst afvragen f er niet iets is dat we beter kunnen veranderen aan onszelf.” – Carl Jung

OPBOUW VAN DE VERDIEPINGSCURSUS

Via theorie, zelf aan de slag en…….

Hier zou je iets meer kunnen vertellen over de inhoud van het programma.  zoals bijvoorbeeld de opbouw:

  1.  Theoretische inleiding –> wat leer ik hier?
  2. Van theorie naar de praktijk (methodiek) –> wat doen we dan?
  3. Analyseren van eigen casus aan de hand van methodiek en plan schrijven –> hoe
  4. Evaluatie casus in groepen –> hoe
  5. Individuele feedback/eindgesprek –> hoe gaat dit dan?

Anderen over Karin

Meer weten?

bel: 06 227 162 47

of mail naar: info@karinvandevegte.com