Hoe kun je leerlingen die ‘anders’ zijn het beste begeleiden?

 TALENT EN ONDERWIJS

Het loopt niet lekker en het is lastig om de onderwijsbehoefte helder te krijgen…

Als kinderen al gedurende lange tijd aan het onderpresteren zijn, is het lastig  om helder te krijgen welk onderwijsaanbod ze nodig hebben omdat dit als het ware onzichtbaar is geworden. In deze situaties is het van belang om te onderzoeken waar de motivatie van een kind zit en weer zichtbaar te krijgen wat het potentieel is. Heel vaak begint dit met aansluiten bij de emotionele ontwikkeling. Voor alle kinderen is relatie, autonomie en competentie belangrijk en bij kinderen die onderpresteren, staan deze basisbehoeften onder druk. Belangrijk is om te starten met het verdiepen van de relatie. Op basis van 10 jaar ervaring heb ik een traject ontwikkeld wat als doel heeft om het onderpresteren te keren. Wil je hier meer over weten? Neem contact met mij op.

Aanbod op maat

Inspelen op een specifieke onderwijsbehoefte 

Een leerling heeft een specifieke onderwijsbehoefte, en hoe bied je nu een passend onderwijsaanbod?

Door observatie, interview en een diagnostisch gesprek breng ik de onderwijsbehoefte van een leerling in beeld en maken we samen een concreet plan met een passend aanbod. Een plan bestaat uit 4 fases (HGW). Elke fase in het plan loopt van vakantie tot vakantie en wordt telkens geevalueerd.  Coaching on the job van de leerkracht is eveneens mogelijk.

Wat is het resultaat?

Door te werken met realistische doelstellingen in de zone van de naaste ontwikkeling op zowel cognitief als sociaal/emotioneel gebied, wordt het voor alle betrokkenen heel concreet en worden doelen ook makkelijker behaald. Hiermee ontstaan succeservaringen zowel voor het kind als voor de leerkracht en ouders. Het wordt gevoeld als een gedragen en gezamenlijke positieve ontwikkeling.

“Education is not the learning of facts, but the training of the mind to think.” – Albert Einstein

teamscholing

Compacten en verrijken als doorgaande leerlijn in de school

Voor sommige scholen geeft het bieden van verrijking nog regelmatig problemen omdat ze niet goed weten wat en wanneer ze iets willen aanbieden en ontstaat soms het gevoel van bezigheidstherapie en het ontbreken van een doorgaande leerlijn. Wanneer je als school een protocol voor compacten en verrijken wilt ontwerpen is onderstaande teamscholing aan te bevelen!

In deze teamscholing werken we vanuit de visie van school naar een doorgaande leerlijn. In 4 bijeenkomsten vertalen we de visie naar een passend aanbod voor een grote groep leerlingen (circa 15%).

In bijeenkomst 1 verkennen we de visie en ontwikkelen we een conceptprotocol voor compacten en verrijken Tijdens de 2e bijeenkomst gaan we op basis van 1 vak per groep een voorstel uitwerken voor het compacten en verrijken en deze gedurende 6 weken uit testen in de praktijk. Deze testfase wordt geevalueerd in de 3ebijeenkomst . We breiden uit naar een tweede vakgebied welke ook getest wordt in een periode van 6 weken. In de 4e bijeenkomst wordt het protocol geformaliseerd op basis van de evaluaties.

Na deze teamscholing heeft de school een gedegen protocol op het gebied van compacten en verrijken als doorgaande lijn.

Anderen over Karin

Meer weten?

 

Bel 06 227 162 47
Mailen mag ook naar: info@karinvandevegte.nl